FIETS- VOETGANGERSBRUG - SITTARD

De gemeente Sittard wenst een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het spoor ter plaatse van Bedrijvenstad Fortuna. Begin 2012 is voor de brug door SIDstudio de constructieve SO- en VO-studie verricht in nauwe samenwerking met de architect Zwarts & Jansma Architects. Hieruit is één brugvariant als favoriet naar voren gekomen en zijn benodigde aanpassingen aan het PVE duidelijk geworden.

Aan beide zijden van de spoorlijn Sittard-Maastricht komt een nieuwe landschappelijke inrichting zodat het spoor geen barrière meer vormt. Een nieuwe fiets- voetgangersbrug in Sittard speelt hierbij een belangrijke rol en legt een relatie tussen de twee zijden van het spoor. Het vormt op kleine schaal de verbinding tussen aan de ene zijde het herstructureringsgebied TASs en aan de andere zijde Bedrijvenstad Fortuna en Sportzone Limburg. Op een grotere schaal vormt de brug zelfs de ontbrekende schakel in het recreatieve fietsnetwerk tussen de binnenstad van Sittard en het buitengebied.

De brug is van grote importantie voor het slagen van de aanliggende projecten en dit mag in de vormgeving ook naar voren komen. Het verdient een aansprekend, vooruitstrevend ontwerp dat aansluit bij de dynamiek en de gedrevenheid van de sporters op de Sportzone, de functionaliteit en de effectiviteit van bedrijven in Bedrijvenstad Fortuna en de geborgenheid en saamhorigheid van de volkswijk TASs.

Begin 2012 is de samenwerking begonnen tussen Zwarts & Jansma Architects en SIDstudio. Een reeks sculpturen werden ontwikkeld en zowel architectonisch en constructief bestudeerd. Met name het proces van “Formfinding” op basis van “minimum surfaces” en variërende krachtdichten leverden vele interessante structuren welke de basis vormde voor het uiteindelijke ontwerp – een anticlastisch gekromde huid opgebouwd uit enkel gekromde strippen in lengte richting.

Om onder de brug de vrije ruimte voor het treinverkeer te verkrijgen met een minimale hoogte van de aanbruggen moest het dek een zo klein mogelijke dikte hebben in de midden zone van de overspanning. Aangezien in het midden de interne krachten juist maatgevend zijn, zijn de leuningen in een vloeiende beweging als constructief verstijvende randen ontworpen.

De brug is ingehesen op 24-9-2016.

INVOLVEMENT SIDstudio

constructief ontwerp

PROJECT INFORMATION

overspanning: 30m
location: Sittard

PROJECT TEAM

opdrachtgever : Gemeente Sittard-Geleen
architect : Zwarts en Jansma
constructief ontwerp : SIDstudio
hoofdaannemer : Dura Vermeer
bouwbegeleiding : Arcadis
staalconstructie : Jos van den Bersselaar
constructeur aannemer : Palte Valkenburg