HET GELDERS HUIS - ARNHEM

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) het project Het Gelders Huis op 15 januari 2015 gegund. De definitieve contractondertekening, 'contract close', is medio februari 2015 gepland.

De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw. Door de interactie tussen de drie gebouwen – Sabelspoort, Huis der Provincie (HdP) en Nieuwbouw – vertelt het ensemble het verhaal van de provinciale organisatie. Het ontwerp vormt een verbindende schakel binnen het stedelijk weefsel en het begrip 'verbinden' is leidend voor het gehele gebouwontwerp. Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het HdP en worden verbindingen gemaakt tussen het HdP en de nieuwbouw. Ook wordt er een centraal vergadercentrum gerealiseerd. Een met een bijzonder vormgegeven atriumdak overkapt binnenhof functioneert straks als het logistieke bronpunt en levendige hart van het gebouwcomplex. Deze overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex en maakt dit binnenhof multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten. Het dak is opgebouwd uit ETFE kussens ondersteunt door een tensegrity constructie.

De hoofdconstructeur is Bartels. SIDstudio is gevraagd door Team V Architectuur om een ontwerp te maken voor het ETFE-dak boven het binnenplein. Na goedkeuring van het ontwerp heeft SIDstudio ook de engineering van het dak uitgevoerd. De drukstaven in de tensegrity zijn schuin geplaatst en richten zich naar een centraal punt op pleinniveau. Dit geeft een enorme esthetische meerwaarde door het variërende perspectief en transparantie, maar is ook een constructieve uitdaging. Parametrisch zijn middels Form-Finding een reeks evenwicht geometrieën vastgesteld die geanalyseerd zijn qua constructieve werking. Bij het vaststellen van de vormgeving en het krachten evenwicht binnen het kabelnet is ook rekening gehouden met de lokale aanzienlijk hoge belasting door lokale sneeuwophoping.

Het project wordt in 2015 en 2016 gerealiseerd op de locatie van het huidige Huis der Provincie en de Sabelspoort en op het terrein ten oosten van het Huis der Provincie aan de Markt in Arnhem.

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar. De indicatieve omvang van het nieuwe gebouw komt op basis van vastgestelde uitgangspunten op circa 16.000 m² bruto vloeroppervlak revitalisatie van de bestaande huisvesting (Huis der Provincie en de Sabelspoort) en circa 13.000 m² bruto vloeroppervlak Nieuwbouw inclusief parkeren en beheer en onderhoud van de bestaande parkeergarage Prinsenhof C.

INVOLVEMENT SIDstudio

design + engineering ETFE/tensegrity dak

PROJECT INFORMATION

roofspan: 37x37m
location: Arnhem

PROJECT TEAM

integraal projectmanagement:
- VolkerWessels Integraal B.V.
ontwerp:
- Team V Architectuur B.V.
bouwfysica, duurzaamheid en veiligheid:
- DGMR
installaties:
- Valstar Simonis Adviseurs Installatietechniek
- HOMIJ Technische Installaties B.V.
constructie:
- Bartels Ingenieursbureau
ontwerp + constructie dak:
- SIDstudio
bouw, beheer en onderhoud:
- Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.
- Visser & Smit Bouw B.V.
adviseur restauratie en onderhoud monument:
- Architectenbureau Fritz

LINKS

Beeld vanuit snijpunt drukstaven

Dak in aanbouw